September

20
SÖN
11:00 GUDSTJÄNST

"Varför dog Jesus?" Claes Burman. Michaela Sundh. Sång och musik: Dick Stenmark, Annika Jabeskog


 

22
TIS
18:30 UV-scout

 

24
TOR
07:00 TIDEBÖN

"Laudes"