Maj

21
TIS
18:30 UV-scout

Avslutning med poolparty.


 

23
TOR
07:00 TIDEBÖN
Laudes

 
17:15 TIDEBÖN

Vesper


 

24
FRE
19:00 "The Rock" - Ungdomssamling

 

26
SÖN
11:00 GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRARtillsammans med församlingen MEPSA

SöndagsKIDS våravslutning. Göran Corneskog, Hanna Corneskog.


 
Juni

2
SÖN
11:00 GUDSTJÄNST

 

9
SÖN
11:00 PINGSTDAGSGUDSTJÄNST

Göran Corneskog. Nattvard.


 

13
TOR
07:00 TIDEBÖN
Laudes

 

16
SÖN
11:00 GUDSTJÄNST MED PILGRIMSMÄSSA

Göran Corneskog, Ann Svensson. Sång och musik: Malena Furehill, Joel Hagen, Tinna Persson.. Nattvard


Bönevandring i Backa efter gudstjänsten med avslutande FIKA vid Ladan. TA MED FIKA