Mars

29
SÖN
11:00 GUDSTJÄNST

"ETT STEG NÄRMARE - Nöden". Göran Corneskog. Sång och musik: Hanna Corneskog och Peter Ljungqvist. 


Predikoserie: "ETT STEG NÄRMARE"

Gudstjänsternas tema mellan den 23/2 - 29/3 utgår ifrån Backadalskyrkans motto, "Närmare Gud, Närmare Varandra, Närmare Andra". Vi kommer att ta upp Tillbedjan, Bönen, Ordet, Kraften, Glädjen och Nöden.


Välkommen på våra gudstjänster!


 
April

5
SÖN
11:00 GUDSTJÄNST

Claes Eliasson, Michaela Sundh. Sång och musik: Viktor Eriksson. 


 

10
FRE
11:00 LÅNGFREDAGSGUDSTJÄNST
"KORSET". Göran Corneskog. Marianne Paepke. Sång och musik: Monica Hendelberg. Nattvard